Gửi con gái

Gửi con gái

Con gái yêu của mẹ,

Khi con đọc những dòng này,

Mẹ hy vọng, con sẽ luôn ghi nhớ trong tim.

Bởi con là con gái,

Tạo hoá sinh ra để con phải gánh vác những điều lớn lao bằng đôi vai nhỏ bé,

Nhưng con có biết không?

Con cũng chính là điều tuyệt vời nhất tạo hoá đã đem lại cho thế gian này.

Continue reading “Gửi con gái”